Mgr. Pavlína Kohutičová

Bachelor's thesis

Charta základních práv Evropské unie v judikatuře Evropského soudního dvora

The EU Charter of Fundamental Rights in Jurisprudence of the European Court of Justice
Abstract:
Práce se zabývá odkazy na Chartu základních práv EU, právně nezávazného dokumentu, v judikatuře ESD od roku 2001 do roku 2005, především ve stanoviscích generálních advokátů a rozhodnutí Soudu první instance.
Abstract:
The text analyses references made to EU Charter of Fundamental Rights in ECJ case-law from 2001 to 2005, especially in opinions of Advocates-General and the Court of First Instance
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2006
  • Supervisor: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií