Bc. Jan Nekolný

Bachelor's thesis

Nábor zaměstnanců jako strategický nástroj pro řízení a úspěch organizace Southwestern Company

Recruitment as a strategic tool for the management and success of the organization Southwestern Company
Abstract:
Tato práce se zabývá náborem zaměstnanců, jakožto strategickým nástrojem pro úspěch společnosti Southwestern Company. V rámci tohoto širokého tématu se práce v první části zaměřuje na teoretický koncept získávání a výběru zaměstnanců. V druhé její části jsou konkrétně popsány procesy fungující ve společnosti a je provedena jejich analýza, na jejímž základě jsou navržena doporučení pro jejich zlepšeni …more
Abstract:
This theses deals with recruitment as a strategic tool for success of the organization Southwestern Company. Within this broad topic, the work is in the first part focused on theoretical concept of recruitment and selection of workers. The second part contains detailed description of processes in the company, their analysis and subsequent recommendation for company. The analysis reveals that selection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jiří Hofbauer
  • Reader: PhDr. Luděk Vajner

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní