Bc. Jan Nekolný

Bachelor's thesis

Nábor zaměstnanců jako strategický nástroj pro řízení a úspěch organizace Southwestern Company

Recruitment as a strategic tool for the management and success of the organization Southwestern Company
Anotácia:
Tato práce se zabývá náborem zaměstnanců, jakožto strategickým nástrojem pro úspěch společnosti Southwestern Company. V rámci tohoto širokého tématu se práce v první části zaměřuje na teoretický koncept získávání a výběru zaměstnanců. V druhé její části jsou konkrétně popsány procesy fungující ve společnosti a je provedena jejich analýza, na jejímž základě jsou navržena doporučení pro jejich zlepšeni …viac
Abstract:
This theses deals with recruitment as a strategic tool for success of the organization Southwestern Company. Within this broad topic, the work is in the first part focused on theoretical concept of recruitment and selection of workers. The second part contains detailed description of processes in the company, their analysis and subsequent recommendation for company. The analysis reveals that selection …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedúci: Mgr. Jiří Hofbauer
  • Oponent: PhDr. Luděk Vajner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní