Bc. Ondřej Marek

Diplomová práce

Marketingová komunikace týdeníku Respekt po roce 2007

Marketing Communications of Weekly News Magazine Respekt after 2007
Anotace:
Předmětem diplomové práce je marketingová komunikace týdeníku Respekt. V teoretické části jsem se zabýval teorií marketingu, marketingové komunikace a médií. V analytické části je popsán týdeník Respekt, jeho konkurence a také vývoj marketingové komunikace od založení Respektu do současnosti. Hlavní částí praktické části je popis a následná ana- lýza veškerých současných nástrojů marketingové komunikace …více
Abstract:
The subject of this thesis is a marketing communications of weekly magazine Respekt. In the theoretical part is focused on marketing theory, marketing communications and media. In the analytical part is described the weekly magazine Respekt, its competitors and the development of marketing communications since the Respekt foundation to the present. The main part of the practical part is the description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Marek, Ondřej. Marketingová komunikace týdeníku Respekt po roce 2007. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe