Bc. Matěj Havlíček

Diplomová práce

Marketingová komunikace mobilních operátorů v České republice s důrazem na využití reklamy

Marketing Communication of Mobile Operators in the Czech Republic with an Emphasis on the Use of Advertising
Anotace:
Tato závěrečná diplomová práce obsahuje komparaci marketingového komunikačního mixu na základě obsahové analýzy reklamních sdělení jednotlivých mobilních operátorů na českém trhu s důrazem na využití reklamy. Hlavním cílem závěrečné práce je rozebrat jednotlivé rozdílné prvky reklamy, reklamní apely, mediální strategie, investice operátorů do reklamy a vystupování těchto operátorů na trhu. Práce porovnává …více
Abstract:
This final thesis contains a comparison of the marketing communication mix based on content analysis of the chosen advertising messages of the mobile operators operating on the Czech market with the emphasis on the use in advertising. The main objective of the thesis is to analyse the different elements of advertising, advertising appeals, media strategy, investment of the operators in advertising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Martina Švecová, MSc
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace