Bc. Eva Garšicová

Bachelor's thesis

Asistent pedagoga ve školní družině z pohledu vychovatele

The teaching asistent in the after school club from the perspective of educators
Abstract:
Bakalářská práce s názvem „Asistent pedagoga ve školní dužině z pohledu vychovatele“ má ve své praktické části za cíl zjistit, zda je vychovatelkám školních družin, jejichž oddělení navštěvuje žák se specifickými vzdělávacími potřebami, poskytnuta podpora asistenta pedagoga a jaké výhody či nevýhody spatřují v jeho přítomnosti ve svém oddělení. V teoretické části práce je popsána historie, funkce, …more
Abstract:
The aim of the practical part of the bachelor thesis titled „The Teaching Assistant in the After School Club Fom the Perspective of an Educator“ is to find out whether the educators in an after school club whose departments are visited by a pupil with specific educational needs are provided the support of a teaching assistant and if the educators regard the teaching assistant in their department as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Petra Segeťová
  • Reader: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta