Bc. Tamara Kunetková

Master's thesis

Sledování vývoje leukemických klonů u pacientů s AML metodami sekvenace nové generace

Study of leukemic clones evolution in AML patients by next generation sequencing methods
Abstract:
Akutní myeloidní leukémie (AML) je maligní onemocnění krvetvorné tkáně charakteristické nekontrolovatelnou klonální proliferací abnormálních myeloidních progenitorových buněk v kostní dřeni a krvi. U většiny nemocných lze na cytogenetické a molekulární úrovni identifikovat somatické aberace. Metody sekvenování nové generace mají potenciál tyto změny detekovat a kvantifikovat. Cílem diplomové práce …more
Abstract:
Acute myeloid leukemia (AML) is a malignant disease of haematopoiesis characterised by uncontrolled clonal proliferation of abnormal myeloid progenitor cells in bone marrow and blood. It is possible to identify somatic aberration at a cytogenetical and molecular level for a majority of patients. The next generation sequencing methods have a potential to detect and quantify these changes. The aim of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Ivana Ježíšková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta