Mgr. Ondřej Kubesa, Ph.D.

Bakalářská práce

Sledování stability enzymů a enzymových směsí pro stanovení alkoholu a glycerolu ve víně.

Monitoring stability of enzymes and enzyme mixtures for the determination of alcohol and glycerol in wine
Anotace:
Bioelektronický jazyk je často popisován jako zařízení, které je schopno komplexního vyhodnocení analytu, je konstruován jako soubor mnoha biosenzorů s odlišnými funkcemi. Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu biosenzorů, které by se daly využít ke konstrukci bioelektronického jazyka. Obsahem této práce, experimentálního charakteru, je základní popis chemického složení vína a jeho účinků na lidský …více
Abstract:
The bioelectronic tongue, often described as a device that is capable of complex evaluation of analyte, is designed as a set of many biosensors with different functions. This thesis concentrates on the formation of the biosensors that can be used for the construction of the bioelectronic tongue. Content of the thesis, which has an experimental character, is a basic description of a chemical composition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Žeravík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná biochemie / Aplikovaná biochemie