Bc. Svetlana Ushakova

Bakalářská práce

Exekuční tituly v podnikatelských vztazích

Enforcement orders in business relations
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou soudních řízení o výkon rozhodnuti z podnikového hlediska. Cílem mé práce je ukázat alternativy klasickému způsobu řízení o výkon rozhodnutí, které v současné době nabízí zákon, ohodnotit jejich efektivnost.
Abstract:
This thesis deals with the judicial enforcement proceedings from a business perspective. The aim of my work is to show alternatives to the traditional way of enforcement proceedings, which currently offers the law, assessment their effectiveness.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Luděk Lisse, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Bc. Patrik Frk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní