Theses 

Admission of Romany children to the first class of the basic school from their teachers point of view – Mgr. Aneta Macíková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Aneta Macíková

Bachelor's thesis

Admission of Romany children to the first class of the basic school from their teachers point of view

Vstup romských dětí do první třídy základní školy z pohledu jejich učitelů

Abstract: Cílem bakalářské diplomové práce je prozkoumat specifika připravenosti romských dětí na vstup do první třídy základní školy, a to z pohledu jejich učitelů. Dále zjistit, zda se tyto děti setkávají s nějakými zvýhodňujícími či znevýhodňujícími činiteli, které jejich školní připravenost ovlivňují a v případě zjištění výskytu negativních faktorů prozkoumat z pohledu učitelů nejen jejich příčiny, ale také možnosti, jak je z edukačního procesu odstranit nebo je alespoň co nejvíce eliminovat.

Abstract: The aim of this bachelor graduation thesis is to explore particular items of Romany children preparedness for an admission to the first class of the primary school from the point of view of their teachers. Further to find out if these children meet any affirmative or detrimental factors, which influence their school preparedness and in case of the detection of negative factors to find out from the point of view of teachers not only their causes, but also possibilities how to eliminate them from the educational process or at least to reduced them as much as possible.

Keywords: romské děti, vstup do školy, školní připravenost, adaptace, zvládání výuky školní úspěšnost, rodinné prostředí, mateřská škola, romany children, admission to school, school preparedness, adaptation, managing education, success at school, family environment, kindergarten

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martina Hrejsemnou

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 22/4/2019 08:25, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz