Mgr. Aneta Macíková

Bachelor's thesis

Admission of Romany children to the first class of the basic school from their teachers point of view

Vstup romských dětí do první třídy základní školy z pohledu jejich učitelů
Abstract:
Cílem bakalářské diplomové práce je prozkoumat specifika připravenosti romských dětí na vstup do první třídy základní školy, a to z pohledu jejich učitelů. Dále zjistit, zda se tyto děti setkávají s nějakými zvýhodňujícími či znevýhodňujícími činiteli, které jejich školní připravenost ovlivňují a v případě zjištění výskytu negativních faktorů prozkoumat z pohledu učitelů nejen jejich příčiny, ale také …more
Abstract:
The aim of this bachelor graduation thesis is to explore particular items of Romany children preparedness for an admission to the first class of the primary school from the point of view of their teachers. Further to find out if these children meet any affirmative or detrimental factors, which influence their school preparedness and in case of the detection of negative factors to find out from the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martina Hrejsemnou

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta