Mgr. Pavlína Francová

Diplomová práce

Psychologická smlouva pedagogických pracovníků základních škol

Psychological contract of education workers at elementary schools
Anotace:
Psychologická smlouva je relativně nový konstrukt psychologie práce a organizace. Jedná se o soubor očekávání a slibů zaměstnance i zaměstnavatele, které tvoří implicitní smlouvu mezi těmito stranami. Má velký vliv nejen na výkon zaměstnance a můžeme rozlišit její čtyři základní druhy. Podklady pro rozvinutí této teorie položila Dennise M. Rousseau, z jejíž práce vycházíme. V praktické části jsme se …více
Abstract:
Psychological contract is a relatively new construct in the organizational psychology. It is the implicit contract which includes employers and employees expectations and promises. It has a significant influence on the employer’s performance. We can describe four types of the contract. This theory was developed by Dennise M. Rousseau, who inspired our work. We focused on teachers on elementary schools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Markéta Rolincová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta