Mgr. Pavlína Francová

Master's thesis

Psychologická smlouva pedagogických pracovníků základních škol

Psychological contract of education workers at elementary schools
Abstract:
Psychologická smlouva je relativně nový konstrukt psychologie práce a organizace. Jedná se o soubor očekávání a slibů zaměstnance i zaměstnavatele, které tvoří implicitní smlouvu mezi těmito stranami. Má velký vliv nejen na výkon zaměstnance a můžeme rozlišit její čtyři základní druhy. Podklady pro rozvinutí této teorie položila Dennise M. Rousseau, z jejíž práce vycházíme. V praktické části jsme se …more
Abstract:
Psychological contract is a relatively new construct in the organizational psychology. It is the implicit contract which includes employers and employees expectations and promises. It has a significant influence on the employer’s performance. We can describe four types of the contract. This theory was developed by Dennise M. Rousseau, who inspired our work. We focused on teachers on elementary schools …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2019
  • Supervisor: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Markéta Rolincová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta