Petra MOLINOVÁ

Bakalářská práce

Buddhismus diamantové cesty

Diamond Way Buddhism
Anotace:
Téma bakalářské práce je zpracováno na základě studia odborné literatury. V teoretické části je zpracována charakteristika buddhismu, jeho chronologický vývoj, jenž vedl k vytvoření několika směrů, jedním z nich je Buddhismu Diamantové cesty. V praktické části je provedena analýza dotazníkového šetření, které proběhlo v centru Buddhismus Diamantové cesty v Českém Těšíně.
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is worked up on the studium of specialized literature. At the theoretical part is made charakteristics of Buddhism, its chronogical development, which led up creation of several directions, one of them is the Diamond Way Buddhism. The practical part is an analysis of a survey, which took place in the center of Diamond Way Buddhism in Český Těšín.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2014
Zveřejnit od: 12. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. ThDr. Tomáš Novotný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOLINOVÁ, Petra. Buddhismus diamantové cesty. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta