David DOSTÁL

Bachelor's thesis

Ošetření zlomenin dlouhých kostí a pánevního kruhu v přednemocniční neodkladné péči.

Treatment of fractures of long bones and pelvic ring in the prehospital emergency care.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zlomenin dlouhých kostí a pánve s důrazem na poskytování přednemocniční neodkladné péče. V teoretické části je čtenář seznámen s informacemi o kostech v obecné rovině. Jsou v ní shrnuty stavba a funkce kosti a její regenerace, specifika dětského skeletu, popis kostry horních a dolních končetin, informace o zlomeninách, jejich symptomatologie, diagnostika, klasifikace …more
Abstract:
The bachelor thesis primarily deals with fractures of long bones and pelvis with emphasis on the provision of prehospital emergency care. In the theoretical part the reader is familiar with the information about the bones in general. It summarizes the structure and function of bone and its regeneration, the specifics of children's skeletal description of the skeleton of the upper and lower extremities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Michal Mareček

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOSTÁL, David. Ošetření zlomenin dlouhých kostí a pánevního kruhu v přednemocniční neodkladné péči.. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/