Bc. Jan GŘES

Diplomová práce

Úroveň motorických schopností hráčů házené

Level of motor skills of handball players
Anotace:
Hlavním záměrem této práce bylo sledovat, zjistit a porovnat úrovně motorických schopností u žákovských hráček a hráčů házené. Dívky a chlapci jsou součástí házenkářských sportovních tříd ZŠ, kde jsou každoročně podrobeni testování, které probíhá podle norem stanovených Českým svazem házené. K sledování jednotlivých výkonů sloužily stopky, měřící pásmo a zapisovací tabulky. Dosažené výkony žákyň a …více
Abstract:
The main aim of this work was to observe, find out and compare the levels of motor abilities of youth girl and boy handball players. Girls and boys are part of the handball sports classes of elementary schools, where they are tested every year, which takes place according to the standards set by the Czech Handball Association. To monitor the individual performances, the stopwatch was used, a measuring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GŘES, Jan. Úroveň motorických schopností hráčů házené. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta