Martina Maňásková

Diplomová práce

Zrod globálního problému: agenda obezity ve WHO

The Inception of a Global Issue: Administration's Approach to Obesity in WHO
Anotace:
Globální vládnutí je dnes často užívaným konceptem při studiu mezinárodních vztahů. Cílem práce je analyzovat povahu globálního vládnutí v oblasti zdravotnictví a zjistit jak aktéři mezinárodních vztahů reagují na nově se objevující výzvy a to konkrétně na případu agendy obezity. Vládnutí probíhá na více úrovních, na globální úrovni je hlavním aktérem Světová zdravotnická organizace, na úrovni nižší …více
Abstract:
The concept of global governance is nowadays commonly used for studying international relations. The goal of this thesis is to analyze the nature of global governance in health sector, to discover how the main participants involved in international relations react to new challenges that arise, specifically how they react to the case of obesity. Global governance occurs on multiple levels; WHO occurs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Tomáš Doležal
  • Oponent: Zuzana Lehmannová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69317