Denisa VAŠÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Spinální trauma v podmínkách přednemocniční neodkladné péče

Spinal trauma in terms of pre-hospital care
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá spinálním traumatem v podmínkách přednemocniční neodkladné péče. Cílem práce bylo zmapovat postup zdravotnických záchranářů při řešení spinálního traumatu v podmínkách přednemocniční neodkladné péče. Součástí bakalářské práce je teoretická a praktická část. Teoretická část seznamuje čtenáře s anatomií páteře, stavbou, funkcí a uložením páteřní míchy. Krátce je zde zmíněna …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with spinal trauma in the conditions of pre-hospital emergency care. The objektive of this work is to map out the procedure of paramedics in addressing spinal trauma in the conditions of pre-hospital emergency care. Part of the bachelor thesis is a theoretical and practical part.The theoretical part introduces the reader with the anatomy of the spine, by construction, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Pavlína Picková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŠÍČKOVÁ, Denisa. Spinální trauma v podmínkách přednemocniční neodkladné péče. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses llv78p llv78p/2
9. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
9. 5. 2018
Bulanova, L.
10. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.