Bc. Eva Podešvová

Bakalářská práce

Smoothie versus ovocný nápoj

Smoothie versus fruit beverages
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nápojů na bázi ovoce, vymezuje pojmy jako ovocná šťáva, nektar, ovocný nápoj a smoothie. Teoretická část práce přináší pohled na hlavní rozdíly mezi šťávou a smoothie na úrovni použitých surovin, makronutrientů a mikronutrientů. Zmiňuje úlohu těchto nápojů v pitném režimu a uvádí, jakou roli hrají ve výživě člověka. Práce také popisuje účinky ovocných nápojů …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the topic of fruit based beverages, it defines terms such as a fruit juice, nectar, fruit drink and smoothies. The theoretical part of the thesis gives an overview of the main differences between juice and smoothies, it compares its raw materials and nutrition values. The purpose of the thesis is also to clarify a part of fruit beverages in fluid intake and human nutrition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: MVDr. Halina Matějová
  • Oponent: Ing. Bc. et Bc. Aneta Pohořalá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut