Mgr. Vladimír Kosta

Diplomová práce

Efektivita tréninkového programu Air Alert IV v tréninku mládeže ve volejbalu

The effectiveness of the training program Air Alert IV in the training of youth in volleyball
Anotace:
Práce se zabývá výzkumem efektivity 15 týdenního tréninkového programu AIR ALERT IV. Jejím cílem bylo zhodnotit účinnost tréninkového programu při aplikaci na volejbalovou mládež. Porovnáním vertikálního výskoku po dokončení výzkumu se potvrdila naše domněnka, že experimentální skupina dosáhne významně vyšší výkonnosti než skupina kontrolní. Výsledná statistická data jednoznačně dokazují významné zlepšení …více
Abstract:
The thesis aims on the research of 15-week AIR ALERT IV training efficiency. Its goal was to evaluate the training programme effect while being applied on the volleyball-playing youth. By comparison of the vertical leap after completion of research, our assumption that an experimental group achieves a much bigger performance of the vertical leap than a control group, has been confirmed. Final statistics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Jaroslav Šamšula

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy