Matěj Hýbl

Bakalářská práce

Vliv tréninku metodou Air Alert IV na vertikální výskok hráčů volejbalu

The influence of training method Air Alert IV on vertical jump of volleyball player
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na tréninkovou metodu Air Alert IV a její vliv na vertikální výskok volejbalistů. Cílem práce je pomocí metody Air Alert zjistit, zda její účinky mají vliv na svaly dolních končetin a vylepší tak vertikální výskok volejbalisty. A dále zjistit jestli je tato metoda prospěšnější než klasický volejbalový trénink. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V …více
Abstract:
The thesis is focused on Air Alert IV training method and its effect on vertical jump of volleyball players. The aim of this work is using the Air Alert method to determine whether the effects of this method have an effect on the muscles of lower limbs to improve vertical jump. Furthermore, the author wants to find out whether this method is more beneficial than the classic volleyball training. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2014
Zveřejnit od: 28. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charousek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hýbl, Matěj. Vliv tréninku metodou Air Alert IV na vertikální výskok hráčů volejbalu. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.7.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 7. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - anglický jazyk