Bc. Barbora Stehlíková

Diplomová práce

Učení se na síti u dospělých

Learning on the network at adults
Anotace:
Tématem magisterské diplomové práce je možnost informálního učení skrze videa na YouTube a motivaci k takovému učení u studentů kombinované formy studia. Konkrétně se práce zabývá sebe-řízeným informálním učením a možnostmi, které k takovému učení poskytují videa na YouTube. Teoretická …více
Abstract:
This thesis focuses on the possibility of informal learning on youtube and on the motivation for such learning among students of the combined form of study. Specifically, the thesis focuses with self-directed informal learning and the possibilities informal learning by videos on YouTube. The theoretical part focuses on definitions of basic concepts and context related to the topic of this thesis - …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta