Čechová Čechová

Bakalářská práce

Euroregion Praděd a jeho role při posilování přeshraniční spolupráce v oblasti regionálního rozvoje

The Praded Euroregion and its role in strengthening cross-border cooperation and regional development
Anotace:
Současný společenský a kulturní život v regionech českého a polského pohraničí, dnešní Euroregion Praděd, je silně poznamenán mementem minulosti, které mělo za příčinu to, že toto území není spojováno s hlubšími kulturními tradicemi. Z historického pohledu se jedná o území, které bylo po obou stranách až do konce 2. světové války z většinové části osídleno etnickými Němci. Po jejich odsunu došlo od …více
Abstract:
The current social and cultural life in the Czech and Polish borderlands (today the Praded Euroregion) is strongly marked by the memento of the past times, which caused that this area is not associated with deeper cultural traditions. From a historical point of view, this is an area which was mostly inhabited by the ethnic Germans on both sides until the end of the World War II. Since 1945. After the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/jy45n/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě