Bc. Michaela Šebelová

Diplomová práce

Komparace metod hodnocení kvality a kvantity slzného filmu

Comparison of methods for evaluation the quality and the quantity of tear film
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává v teoretické části o fyziologii a patologii slzného filmu, další část je poté věnována vyšetřovacím metodám slzného filmu, mezi které řadíme low-tech a high-tech diagnostiku a klinické vyšetřovací metody slzného filmu. Výzkumná část diplomové práce je zaměřena na aplikaci Ferningova kapradinového testu a jeho interpretaci na daném vzorku populace.
Abstract:
This diploma thesis deals in the theoretical part on the physiology and pathology of tear film, the next section is devoted to the examination methods of tear film, which include low-tech and high-tech diagnostics and clinical examination methods of tear film. The research part of the thesis focuses on the application of the Ferning test and its interpretation on a given sample of the population.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Záděrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta