Kateřina Lindnerová

Diplomová práce

Prostorová analýza vztahu V&V výdajů a konkurenceschopnosti v high-tech sektoru na regionální úrovni

Spatial analysis of the relationship between R&D expenditure and competitiveness in the high-tech sector at the regional level
Anotace:
Práce se zabývá analýzou vlivu výdajů na vědu a výzkum (V&V) na konkurenceschopnost v high-tech sektoru pro NUTS 2 regiony, a to za pomocí technik prostorové ekonometrie. V práci je rozebrán teoretický rámec regionální konkurenceschopnosti v high-tech sektoru a je uveden popis přístupů prostorové ekonometrie. Analýza byla provedena na vzorku 84 regionů zemí Německo, Česko, Polsko, Slovensko, Rakousko …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the impact of expenditure on research and development (R&D) on competitiveness in the high-tech sector for NUTS 2 regions, using spatial econometrics techniques. The theoretical framework of regional competitiveness in the high-tech sector is discussed and a description of spatial econometrics techniques is given. The analysis was performed on a sample of 84 regions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2022
  • Vedoucí: Tomáš Formánek
  • Oponent: Lukáš Veverka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85006