Mgr. Jan Kraus

Diplomová práce

Omezení způsobilosti k právnímu jednání v římském právu a v NOZ

Limitation of Legal Capacity in Roman Law and Current Civil Code
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o omezení způsobilosti k právním jednáním v římském právu a novém občanském zákoníku. Práce má dva základní cíle, když prvním cílem je seznámení s římskoprávní i českou právní úpravou ve věci omezení způsobilosti k právním jednáním. Tomuto cíli je věnováno úvodních 7 kapitol, které lze rozdělit na dvě základní části, jednu římskoprávní a jednu zabývající se úpravou v …více
Abstract:
This thesis is focused on limitation legislation of legal capacity and le-gal proceedings in Roman law and the Czech Civil Code. This thesis has two main aims. The first one is to review a limitation of legal capacity and legal proceedings in Roman law and in the Czech Civil Code. In order to achieve the first aim, there are first seven chapters dedicated to this aim. These chapters are divided into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Mrázková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta