Magdaléna Kroupová

Bakalářská práce

Účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku a jejich vliv na základ daně ve vybrané společnosti

Accounting and Tax Depreciation of Fixed Assets and it´s Influence on the Tax Base in Selected Company
Anotace:
Tato bakalářské práce se zaměřuje na vliv účetních a daňových odpisů na základ daně ve vybrané společnosti. Teoretická část se zabývá analýzou literárních zdrojů, týkajících se odpisování dlouhodobého majetku a způsobem výpočtu účetních a daňových odpisů. Praktická část je zaměřena na vliv odpisů vybraného dlouhodobého majetku společnosti na základ daně. Závěrem je provedeno hodnocení a následné doporučení …více
Abstract:
Bachelors Thesis focuses on the influence of accounting and tax depreciation upon tax base in chosen company. Theoretical part deals with analysis of literature sources, connected with depreciation of long-term property and method of calculation of accounting and tax depreciation. Practical Part is focused on the influence of depreciation of chosen long-term property of the company upon the tax base …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zveřejnit od: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Kolářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kroupová, Magdaléna. Účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku a jejich vliv na základ daně ve vybrané společnosti. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe