Mgr. Alexandr Liolias

Diplomová práce

Nekalé obchodní praktiky na e-shopech

Unfair Trade Practices on E-shops
Anotace:
Tato práce se zabývá tématem nekalých obchodních praktik, ke kterým v dnešní době na e-shopech dochází, a to v kontextu rozhodovací praxe soudů a praxe obchodní inspekce. Práce se věnuje nekalým obchodním praktikám, ke kterým dochází přímo na e-shopech podnikatelů, ale také těm, které s provozováním e-shopu přímo souvisí, např. reklama na sociálních sítích. Podstatná část práce je proto věnována cílené …více
Abstract:
This diploma thesis deals with unfair trade practices which nowadays occur on e-shops in the context of the courts judicature and the practice of trade inspections. Thesis deals with unfair commercial practices which occur directly on e-shops but also those which are directly related to the operation of e-shop e.g. advertising on social networks. Therefore, a substantial part of the thesis is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo