Bc. Jaroslava Bartáková

Bakalářská práce

Nekalé obchodní praktiky v oblasti telekomunikací

Unfair Business Practices in Telecommunications
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nekalých obchodních praktik v oblasti telekomunikací, tedy v oblasti poskytování hlasových a datových služeb. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány popisu nejčastěji se vyskytujících způsobů uplatňování těchto praktik ze strany poskytovatelů telekomunikačních služeb a jejich posouzení podle relevantních právních předpisů, zejména z hlediska předpisů ochrany spotřebitele …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with matters of unfair business practices in telecommunications, that means in the provision of voice and data services. The individual chapters are dedicated to describing the most common ways of applying these practices by telecommunication service providers and assessing them according to relevant legislation, in particular in terms of consumer protection rules. For each …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta