Michaela SIGMUNDOVÁ

Bakalářská práce

Sezonní výskyt hyperbilirubinémie u fyziologických novorozenců

Seasonal incidence of neonatal hyperbilirubinemia
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku novorozenecké žloutenky u fyziologických novorozenců. V první části se zabývá patofyziologií onemocnění, důvody vzniku ikteru. Druhá část práce analyzuje data získaná kvantitativní průzkumnou metodou sběru dat a předkládá srovnání a vyhodnocení výsledků zkoumaných souborů.
Abstract:
The thesis is focused on problems of physiological neonatal jaundice in newborns. The first part deals with the pathophysiology of the disease, causes of jaundice. The second part analyzes the quantitative data obtained from exploratory methods of data collection and by comparison and evaluation of results
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MUDr. Jan Hálek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIGMUNDOVÁ, Michaela. Sezonní výskyt hyperbilirubinémie u fyziologických novorozenců. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta zdravotnických věd

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.