Bc. Nicolle Sarah Václavíková

Bakalářská práce

Podnikatelský plán v oblasti online služeb

Online Services Business Plan
Anotace:
Cílem bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro realizaci online podnikání v oblasti služeb a formulace návrhů pro provozování podnikatelské aktivity. Teoretická část zahrnuje vymezení jednotlivých částí podnikatelského plánu společně s ekonomickými a právními hledisky založení společnosti. Následné kapitoly pojednávají o samostatném podnikatelském plánu s využitím business modelu canvas …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to draw up a business plan for the realisation of online business in the field of services and to formulate proposals for business activities. The theoretical part involves defining the different parts of the business plan together with the economic and legal aspects of the founding of the company. Subsequent chapters discuss a separate business plan using the canvas …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/r9k0p/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dalibor Šimek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management