Alexander Klyuchnikov

Bakalářská práce

Politický marketing a Internet

Political Marketing and Internet
Anotace:
Cílem mojí práce je odhalit nové možnosti, výzvy a hrozby, které vyvstávají před politikou v souvislosti s rozvojem a rozšiřováním nových informačně komunikačních techologií. Role Internetu v moderní politické komunikaci na příkladu Ruska a Ameriky.
Abstract:
The aim of my work is to discover new opportunities, challenges and threats that arise from the policy in connection with the development and dissemination of new information and communication technologies. The role of the Internet in modern political communication on the example of Russia and America.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Bohumír Štědroň
  • Oponent: Jan Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36369