Bc. Eva Švancarová

Master's thesis

Formality and Politeness in Formal Correspondence of the President of the Czech Republic: Congratulation and Condolence Letters

Formality and Politeness in Formal Correspondence of the President of the Czech Republic: Congratulation and Condolence Letters
Abstract:
Cílem této diplomové práce je poskytnout základní znalosti formálního stylu a zdvořilosti na základě autentických materiálů formální korespondence prezidenta České Republiky, dále pak osobních komentářů a subjektivního zhodnocení. Tato diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí: teoretické a praktické. První část zkoumá nejvýznamnější teoretické přístupy formálnosti a zdvořilosti. Druhá část …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to supply basic rules of formal style and politeness on the basis of authentic materials of formal correspondence of the President of the Czech Republic, personal comments and subjective evaluations. This diploma thesis consists of two main parts: theoretical and practical. The first part examines the most important theoretical approaches to both formality and politeness …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta