Ing. Milan Němec

Bakalářská práce

Přestupkové řízení v pracovně - právních vztazích se zaměřením na sociálně právní aspekty služby vojenských profesionálů

Violation proceeding in labour-law relationship focused on social-law aspects of professional soldier's service
Anotace:
Moje bakalářská práce je zaměřena na přestupkové řízení, a to proto, že se s právními delikty setkáváme dnes a denně. Navíc se danými delikty zabývám osobně v mé profesi. Tato bakalářská práce je rozdělena na tři části. V první části se konkrétně zabývám služebním poměrem vojáků z povolání Armády České republiky. A to zejména vznikem služebního poměru vojáka z povolání, průběhem služebního poměru a …více
Abstract:
My Bachelor paper focuses on penal offence and it is because we meet legal tort daily. More over I work with legal tort at my work. My Bachelor paper is divided into three parts. In the first part I am trying to work on the duty of professional soldiers of Czech Armed Forces mostly the beginning, its running and the end of the duty of service. Consequently I am solving an offence concept as a fault …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Jana Šmejcová
  • Oponent: Mgr. Pavel Fuják

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní