Bc. Iva Horáčková

Bakalářská práce

Agresivní chování žáků vůči učitelům

Aggressive behavior of students to teachers
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou stále rostoucí agresivity adolescentů na našich školách. Shrnuje dosavadní poznatky o agresi a aplikuje je na agresivitu žáků vůči učitelům. Jsou zde popsány základní typy agrese, její příčiny a motivy. V empirické části práce jsou zkoumány formy agrese žáků vůči učitelům a četnost jejich výskytu na školách. Nedílnou součástí je objasnění situačních příčin. Práce …více
Abstract:
This essay deals with the growing aggressiveness of adolescents in our schools. The essay summarizes current knwledge about aggression and applies them to the pupils aggression against teachers . Here are also descibed basic tips aggression,its causes and motives. In the empirical part of the work are explored forms of aggression pupils opozite teachers. The integral part of the explanation is situational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta