Bc. Natalie MICHAJLOVA

Bakalářská práce

Zaměstnavatelnost vysokoškolsky vzdělaných žen ve věku 50+ v Ústí nad Labem

Employability of the university-educated women of the age 50+ in Usti nad Labem
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zaměstnanosti vysokoškolsky vzdělaných žen ve věkové kategorii nad 50 let, a to v Ústí nad Labem. Ženy ve věku nad 50 let se nacházejí ve zvláštním sociálním postavení, kdy najít si důstojnou práci dle získané kvalifikace je velice složité. Hlavním cílem je identifikace překážek, které brání nezaměstnaným vysokoškolsky vzdělaným ženám v Ústí nad Labem …více
Abstract:
The bachelor work is focused on the issue of employment of the university-educated women over the age of 50 in Ústí nad Labem. The women over 50 years old are in a special social position where finding a decent job according to their qualification is very difficult. The main goal is to identify the barriers that block unemployed university-educated women in Ústí nad Labem in entering the Labor market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MICHAJLOVA, Natalie. Zaměstnavatelnost vysokoškolsky vzdělaných žen ve věku 50+ v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická