Bc. Jan Hrnčíř

Bachelor's thesis

Internet jako součást výuky

Internet as part of education
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o příchodu moderních informačních zdrojů, které se velmi rychle staly běžnou součástí lidských životů a dnešní děti provází v podstatě od narození. Zaměřili jsme se na rizika internetu a sociálních sítí. Byly objasněny relativně nové pojmy, týkajících se sociálních sítí. Výzkumnou sondou bylo zjištěno, že žáci ve většině případů navštěvují zájmové kroužky, a že stále raději …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the development of modern information resources that quickly became a regular part of people's lives, today's children are accompanied by them almost since birth. We focused on the risks of the Internet and social networks. In this work have been clarified relatively new concepts related to social networks. Based on the investigation it was found that in the most cases …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2015
  • Vedúci: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: Ing. Jan Děcký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta