Iva SOBOTKOVÁ

Diplomová práce

Krize liberální demokracie v České republice: reflexe v politické filozofii

Crisis of liberal democracy in the Czech Republic: a reflection in political philosophy
Anotace:
Práce popisuje současný stav liberální demokracie v České republice. Zabývá se vlivem zavedení přímé volby prezidenta na rovnováhu mezi institucemi výkonné moci, teorií o vychýlení České republiky směrem k poloprezidentskému režimu, vstupem antisystémových stran do politiky a posílení pozic tzv. podnikatelských stran. Tyto jevy komparuje s politicko-filosofickými tezemi R. Dahla a F. Zakarii o krizi …více
Abstract:
This thesis describes the current state of liberal democracy in the Czech Republic. It deals with the influence of the introduction of the direct election of president on the balance between executive institutions, bias towards a semi-presidential regime theory, entering anti-system parties into politics and strengthening the positions of so-called business parties. The thesis compares these phenomena …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOBOTKOVÁ, Iva. Krize liberální demokracie v České republice: reflexe v politické filozofii. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politická filozofie