Eva TROMBIKOVÁ

Bakalářská práce

Mateřská škola specializovaná na hudební výchovu

Nursery school specializing in music education
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zaměřuji na kvalitativní výzkum toho, jakým způsobem jsou děti seznamovány s hudební výchovou prostřednictvím aktivit a rituálů v Hudební mateřské škole v Plzni. Práce je rozdělena do dvou částí - na teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám hudebním vývojem dítěte, působením rodiny na hudebnost dítěte, vlivem hudby na osobnost dítěte a hudebními schopnostmi …více
Abstract:
This work focuses on quality research into the way children in Pilsen kindergarten acquaint with music through the activities and rituals. The work is divided into two parts - theoretical and practical. Theoretical part deals with musical development of child, family impact on child's musicality, music influence on child's personality and child's musical abilities and skills. Further, this part explains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Karel Daňhel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TROMBIKOVÁ, Eva. Mateřská škola specializovaná na hudební výchovu. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses lq1s7k lq1s7k/2
17. 3. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
17. 3. 2017
Bulanova, L.
18. 3. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.