Michaela Perczynská

Bakalářská práce

Efektivní výukové strategie v hodinách AJ na vysoké škole

Effective Teaching Strategies in University EFL Classes
Abstract:
This bachelor thesis focuses on effective teaching strategies in university EFL classes. The theoretical part of the paper provides a systematic overview of pedagogical competences and essential teaching skills which form the basis for effective teaching. The practical part provides an overview of teaching at university and attempts to find out how the students perceive their teachers´ key skills.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na efektivní strategie výuky v hodinách AJ na vysoké škole. Cílem teoretické části práce je podat systematický přehled pedagogických kompetencí a klíčových dovedností učitele, které tvoří základ pro efektivní výuku. Cílem praktické části je nahlédnout do způsobu vyučování na VŠ a pomocí strukturovaného dotazníku zjistit, jak studenti vnímají klíčové dovednosti učitele …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Zuzana Šaffková, CSc., M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Perczynská, Michaela. Efektivní výukové strategie v hodinách AJ na vysoké škole. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / německý jazyk - anglický jazyk