Theses 

Gender pay gap ve školství na Ostravsku – Bc. Kamila Doležalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kamila Doležalová

Diplomová práce

Gender pay gap ve školství na Ostravsku

Gender pay gap in education within Ostrava district

Anotace: Doležalová Kamila. Gender pay gap ve školství na Ostravsku.Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.Hlavním cílem diplomové práce je zjištění výše gender pay gap ve školství na Ostravsku a porovnání tohoto výsledku s celorepublikovým průměrem. Práce dále zkoumá faktory, které v této oblasti gender pay gap způsobují, genderové stereotypy, mezilidské vztahy na pracovišti a diskriminaci na základě pohlaví. V literární rešerši je čtenář seznámen se základními pojmy týkající se gender pay gap, jeho příčinami a možnosti snížení. Ve vlastní práci je charakterizován obor vzdělávání a oblast Ostravska, jsou uvedeny výsledky dotazníkového výzkumu a semistrukturovaných rozhovorů. Na základě těchto poznatků jsou navrhnuta a ekonomicky vyčíslena doporučení.

Abstract: Doležalová Kamila. Gender pay gap in education within Ostrava district. Diploma thesis. Brno : Mendel University, 2019.This diploma thesis looks into wage differences between men and women employed in sector of education within the district of the city of Ostrava. Its main objective is to determine the level of the gender pay gap in sector of education in the Ostrava district and to compare this result with the national average. The thesis also examines the factors that cause gender pay gap in this area, gender stereotypes, interpersonal relationships in the workplace and gender discrimination. In the literature research, the reader is acquainted with the basic concepts related to gender pay gap, its causes and possibilities of reduction. The field of education and the Ostrava district are characterized in the own part of the thesis, the results of questionnaire research and semi-structured interviews are presented. Based on these findings, concrete measures are proposed to remedy the situation.

Klíčová slova: postavení žen v České republice, gender pay gap, školství, Ostravsko

Keywords: gender pay gap, education, Ostravsko, social status of women in Czech Republic

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Monika Bédiová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/64287 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 09:01, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz