Bc. Martin Svoboda

Bachelor's thesis

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci

Unemployment and Ratraining Benefits
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce bylo detailně popsat a definovat problematiku podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci a dále tuto problematiku analyzovat a zhodnotit s případným vlastním návrhem na úpravu této oblasti. V úvodu své práce jsem se zabýval vymezením zásadních pojmů, které jsou v případě mého tématu problematiky podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci stěžejní. Ve druhé kapitole jsem …more
Abstract:
The objective of my bachelor´s thesis was the detailed description and definition of the problems of unemployment benefit and retraining and further to analyse and evaluate these issues with my own proposal to changes in this area. At the beginning of my thesis I applied the basic fundamental concepts that are crucial in the cases of problems of unemployment benefit and retraining. In the second chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová
  • Reader: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní