Mgr. Jan Komárek, Ph.D.

Disertační práce

Saccharide-recognizing proteins involved in pathogenesis

Saccharide-recognising proteins involved in pathogenesis
Anotace:
Lektiny jsou proteiny nebo glykoproteiny neimunitního původu, které rozpoznávají a reverzibilně vážou sacharidy. Uplatňují se při rozpoznávacích procesech u řady fyziologických a patologických procesů. U patogenních organismů jsou lektiny zodpovědné za rozpoznávání a adhezi k hostitelské tkáni. Detailní znalost vlastností a specifit těchto lektinů je tak důležitá pro léčbu infekčních nemocí. Dizertační …více
Abstract:
Lectins are proteins or glycoproteins of non-immune origin, which recognize and bind reversibly to diverse sugar structures. They are involved in the recognition events in a variety of physiological and pathological processes. In the pathogenic organisms, lectins are responsible for recognition and adhesion to the host tissue. Detailed knowledge of the properties and specificities of these lectins …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D., doc. Mgr. Marek Petřivalský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie