Mgr. Jan Komárek, Ph.D.

Doctoral thesis

Saccharide-recognizing proteins involved in pathogenesis

Saccharide-recognising proteins involved in pathogenesis
Abstract:
Lektiny jsou proteiny nebo glykoproteiny neimunitního původu, které rozpoznávají a reverzibilně vážou sacharidy. Uplatňují se při rozpoznávacích procesech u řady fyziologických a patologických procesů. U patogenních organismů jsou lektiny zodpovědné za rozpoznávání a adhezi k hostitelské tkáni. Detailní znalost vlastností a specifit těchto lektinů je tak důležitá pro léčbu infekčních nemocí. Dizertační …more
Abstract:
Lectins are proteins or glycoproteins of non-immune origin, which recognize and bind reversibly to diverse sugar structures. They are involved in the recognition events in a variety of physiological and pathological processes. In the pathogenic organisms, lectins are responsible for recognition and adhesion to the host tissue. Detailed knowledge of the properties and specificities of these lectins …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2018
  • Supervisor: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D., doc. Mgr. Marek Petřivalský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry