Bc. Jaromír Sobotka

Diplomová práce

"V jeho jménu zvítězíme." Kult Karla Marxe v socialistickém prostředí na Brněnsku v 19. století

"In his name we will coqner." Cult of Karl marx in socialistic milieu in Brno and surroundings in 19th Century
Anotace:
Předkládaná diplomová práce mapuje kult Karla Marxe pěstovaný v českém sociálně demokratickém prostředí na Brněnsku v druhé polovině dlouhého 19. století. Na základě dostupných historických pramenů zkoumá obraz Marxova díla, jeho osobnosti, rituálů i předmětů spojený s jeho osobou, tak jak se objevoval mezi českoslovanskými socialisty. Zmiňované pak analyzuje v čase a zasazuje do dobových kontextů …více
Abstract:
Presented diploma thesis maps the cult of Karl Marx cultivated in the Czech social-democratic milieu in Brno and surroundings in the second half of the long nineteenth century. Based on available sources inquires this thesis the image of Marx´s works, his personality, rituals and items connected to him, as they were presented among the Czech socialists. Mentioned items analyses the thesis also chronologically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta