Bc. Amálie Zdislava Rosíková

Bachelor's thesis

Edukace onkologických pacientů v oblasti dentální hygieny

Education of oncologic patients in the field of oral hygiene
Abstract:
Ve své bakalářské práci s názvem ,,Edukace onkologických pacientů v oblasti dentální hygieny“ se zabývám především hematoonkologickými pacienty, kteří jsou léčeni pomocí chemoterapie. Teoretická část rozebírá edukaci ve zdravotnickém prostředí, jednotlivá onemocnění spadající pod hematoonkologii, neţádoucí účinky onkologické léčby na dutinu ústní a je zde detailně popsána vhodná péče o pacientovu dutinu …more
Abstract:
This thesis ,,Education of oncologic patients in the field of oral hygiene“ looks at hematooncological patiens who are undergoing chemotherapy. The first part deals with the education in the health centers, kinds of the hematologic diseases and side effects of cancer treatment which can ocure in the oral cavity. In this part is also detailed description of suitable oral care during cancer therapy and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta