Bc. Tereza Stehlíková

Master's thesis

Rekonstrukce násilných trestných činů

Reconstruction of Violent Criminal Acts
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá institutem rekonstrukce násilných trestných činů. Cílem práce je rozbor této kriminalisticko-taktické metody jak z hlediska trestněprávního, tak z hlediska kriminalistického. Práce je rozdělena na část teoretickou, která začíná úvodem, popisujíc čím se práce zabývá a jakých cílů by mělo být dosaženo. V první části teoretické části je práce zaměřena na historii kriminalistiky …more
Abstract:
This thesis aspires to analyze the investigative - tactical method of reconstruction of violent criminal acts from both, the criminal law standpoint and the investigative standpoint. This study is divided into a theoretical part, starting with the introduction, in which the author describes the topics covered and the goals of this study. The first section of the theoretical part focuses on the history …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. Dagmar Kopencová
  • Reader: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law