Jana Karasová

Bachelor's thesis

Vývoj reklamy firem Opavia a Vodafone v letech 1990-2011 se zaměřením na jazyk

Development of advertising of companies Opavia and Vodafone in years 1990-2011 focused on language
Abstract:
Teoretická část bakalářské práce se zabývá reklamou jako jedním z nástrojů marketingu, její funkcí a cíli, které sleduje. Reklamní sdělení je komunikací se všemi náležitostmi, proto se jí práce zabývá v souvislosti s přenosovými modely masové komunikace, jako je například známý Jakobsonův model, a zároveň vymezuje její specifika v rámci těchto modelů a teorie řečových aktů. Pozornost je věnována také …more
Abstract:
The theoretical part of the bachelor work addresses the theme of advertising as one of the marketing tools and is engaged in its functions and pursued objectives. A commercial is communication with all necessary features, therefore the thesis discusses advertised messages in the context of the transmission model of Mass Communication, e.g. the well-known Jacobson?s model, and at the same time defines …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2013
Accessible from:: 6. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2014
  • Supervisor: PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Karasová, Jana. Vývoj reklamy firem Opavia a Vodafone v letech 1990-2011 se zaměřením na jazyk. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.12.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN