Michaela Černá

Bakalářská práce

Jazyková hra jako nástroj persvazivní funkce reklamy

Language game as a tool of persuasive function of advertising
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá reklamou a principy jazykové hry v ní, prostřednictvím kterých dosahují reklamní texty své persvazivnosti. Kromě teoretického náhledu do dané problematiky je tedy hlavním cílem této práce identifikovat, popsat a analyzovat způsoby, jakými reklama pracuje s jazykem tak, aby adresáta co nejvíce zaujala, upoutala jeho pozornost a byla snadno a na dlouhou dobu zapamatovatelná …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the advertising and principles of language game in it, through which advertising texts reach their persuasion. Except theoretical preview to this problem, the main goal of this thesis is to identify, describe and analyse the ways in which advertising works with the language so as to get the most of addressee's interest, attract his attention and to be easily and for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Černá, Michaela. Jazyková hra jako nástroj persvazivní funkce reklamy. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura