Martina Matějíčková

Bakalářská práce

Informovanost žen po porodu o novorozeneckém ikteru

Women's Awareness of Neonatal Icterus after Delivery
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma "Informovanost žen po porodu o novorozeneckém ikteru" je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmů perinatologie a neonatologie, dále je zaměřena na klasifikaci novorozence dle délky gestace. Rovněž jsou zde objasněny příčiny novorozenecké hyperbilirubinemie, její rozdělení na nekonjugovanou a konjugovanou, klinické projevy a diagnostika …více
Abstract:
My bachelor thesis is titled "Women's Awareness of Neonatal Icterus after Delivery" and is divided into two parts- a theoretical and a practical part. The theoretical part defines perinatology and neonatology terms. It is also focused on the categorization of newborns according to their gestational age. It clarifies the causes of neonatal hyperbilirubinemia, metabolism of bilirubin (its division into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016
Zveřejnit od: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Žárská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Matějíčková, Martina. Informovanost žen po porodu o novorozeneckém ikteru. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka